BÁO SGTT GIỚI THIỆU CUỐN QUẢN TRỊ DỰA VÀO TRI THỨC

Theo Báo Sài Gòn Tiếp Thị

SGTT.VN - Xem tri thức là một nguồn lực được tạo ra bởi con người trong các mối quan hệ con người – con người, con người – môi trường, lý thuyết về quản trị dựa vào tri thức được xây dựng trên các nền tảng: yếu tố con người trong sáng tạo tri thức, tri thức như là một quá trình, tri thức mang tính phronesis (theo Aristote, là sự khôn ngoan, ứng phó thực tế).

Những học giả, nhà tư tưởng kinh tế hàng đầu người Nhật mô tả về con đường hình thành các doanh nghiệp sáng tạo và nền kinh tế tri thức, và đưa ra những dự phóng cần thiết cho tương lai. Cuốn sách cũng khai mở những khái niệm mới: tài sản, vốn trí tuệ, công ty tri thức, nhân viên tri thức… Có tư liệu minh hoạ, phân tích từ quá trình phát triển của những tập đoàn, công ty lớn của Nhật và thế giới.

N.V