Bill George – giáo sư về khoa học lãnh đạo của đại học Harvard (Mỹ), viết cuốn sách này từ những đúc kết trong cuộc đời hơn 30 năm làm lãnh đạo của ông ( theo báo SGTT)

Qua những minh hoạ, phân tích thực tế từ các tập đoàn lớn trên thế giới đồng thời từ chính hành trình lãnh đạo của Bill George, đặc biệt là thời gian ông làm tại Medtronic – một trong những tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu thế giới – người đọc được tiếp thu nhiều bài học quý giá về thuật lãnh đạo đích thực giúp phát triển vai trò lãnh đạo của cá nhân, cách thức để xây dựng một công ty phát triển bền vững, vượt qua những thách thức thường gặp trên thương trường.

Sách do DTBooks liên kết cùng NXB Thời Đại ấn hành.

Trâm Anh

http://sgtt.vn/Van-hoa/184360/Lanh-dao-dich-thuc.html