Lãnh đạo đích thực là gì?

Cây bút chuyên về quản trị Kevin Kruse đã đúc kết ra 4 đặc điểm của nhà lãnh đạo đích thực theo quan điểm của Bill George, bài báo này đăng trên tạp chí Forbes:

 

  1. Những nhà lãnh đạo đích thực là những người chân thật và hiểu rõ bản thân. Các lãnh đạo đích thực là những cá nhân tự khẳng định mình, người nhận thức được sức mạnh bản thân, sự hạn chế của mình và cảm xúc của mình. Họ cũng thể hiện con người thật của họ cho những người dưới thấy rõ. Họ không phải là con người hai mặt - thể hiện tính cách cá nhân đối với phạm vi gia đình bạn bè và là con người hoàn toàn khác khi xuất hiện trước công chúng. Họ cũng hiểu rằng để tự khẳng định mình là một hành trình dài vô tận và không bao giờ có điểm dừng.
  2. Những nhà lãnh đạo đích thực là những người định hướng bởi sứ mệnh và tập trung vào kết quả. Họ có thể đặt sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức lên trên lợi ích cá nhân. Họ làm việc để theo đuổi thành quả, chứ không phải vì quyền lực, tiền bạc hay vì cái tôi cá nhân.
  3. Những nhà lãnh đạo đích thực lãnh đạo bằng trái tim chứ không chỉ bằng trí óc. Họ không  ngại bộc lộ cảm xúc, điểm yếu của bản thân và không ngại tiếp xúc với nhân viên. Điều  nay không có nghĩa là các lãnh đạo đích thực là những người “ủy mị”. Trong thực tế, sự giao tiếp trực tiếp là điều cốt yếu cho sự thành công, nhưng nó được thực hiện với sự thấu cảm; sự trực tiếp mà không có sự thấu cảm thì là sự tàn nhẫn.
  4. Những nhà lãnh đạo đích thực tập trung vào dài hạn. Chìa khóa chính mà mô hình mẫu của Bill George dựng lên là các lãnh đạo công ty tập trung vào giá trị dài hạn của các cổ đông, chứ không chỉ chăm chăm vào các đánh giá hằng quý. Đó là điều mà George từng làm với cương vị CEO tại Medtronic và Bezos thực hiện nhiều năm qua tại Amazons.

 (Theo Forbes)