Lợi thế cạnh tranh quốc gia
Lợi thế cạnh tranh quốc gia
Tác giả:
Dịch giả:
Thể loại:Kinh tế - Quản trị
Khổ sách:
Số trang:
Loại bìa:
Năm xuất bản:

Trong cuốn sách “Lợi thế cạnh tranh quốc gia“ (1990), tôi đã cố gắng lý giải nguồn gốc của sự thịnh vượng bền vững trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại. Trong khi cuốn sách đề cập đến cấp độ quốc gia, điều tương tự cũng có thể và đã được áp dụng vào cấp độ khu vực, bang và thành phố. Trong khi hầu hết tư duy và chính sách cho đến hiện nay tập trung vào các điều kiện kinh tế vĩ mô cho tăng trưởng và thịnh vượng, trọng tâm của tôi lại là những nền tảng kinh tế vi mô. Trong khi chính phủ đóng vai trò trung tâm trong hầu hết lý thuyết, tôi cố gắng nhấn mạnh vai trò của các công ty