MICHAEL E. PORTER và Chiến Lược Cạnh Tranh

Michael E. Porter, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc tế, là Giáo sư Quản trị Kinh doanh tại Harvard Business School. Năm 1983, Giáo sư Porter được Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban về cạnh tranh công nghiệp, các sáng kiến đã làm hiển thị các cuộc tranh luận khả năng cạnh tranh tại Mỹ. Ông đã phục vụ như một cố vấn cho người đứng đầu nhà nước, thống đốc, thị trưởng, và các CEO trên toàn thế giới. Người nhận giải thưởng Wells về Kinh tế, các giải thưởng Adam Smith, ba giải thưởng McKinsey, và tiến sĩ danh dự của Trường Kinh tế Stockholm và sáu trường đại học khác, Porter là tác giả của mười bốn cuốn sách, trong đó có Lợi Thế Cạnh Tranh, Lợi Thế Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia , và Chiến Lược Cạnh Tranh, tất cả đều được xuất bản bởi The Free Press. Ông sống ở Brookline, Massachusetts.

Chiến lược cạnh tranh của Michael E. Porter đã chuyển đổi các lý thuyết, thực hành, và giảng dạy của các chiến lược kinh doanh trên toàn thế giới. Porter phân tích sự phức tạp và cạnh  tranh của các ngành công nghiệp. Porter giới thiệu một trong các công cụ cạnh tranh mạnh nhất chưa phát triển gồm ba chiến lược chung là: chi phí thấp nhất, sự khác biệt, và tập trung, nó mang lại một cơ cấu để làm nhiệm vụ của vị trí chiến lược. Ông đã cho thấy lợi thế cạnh tranh như thế nào có thể được xác định trong điều khoản chi phí tương đối và giá cả tương đối, do đó kết nối trực tiếp đến lợi nhuận, và trình bày một cái nhìn hoàn toàn mới về cách thức tạo ra lợi nhuận và phân chia. Trong gần hai thập kỷ kể từ khi xuất bản, Porter đưa ra cơ cấu để dự đoán hành vi của đối thủ cạnh tranh đã chuyển đổi cách thức mà các công ty nhìn vào đối thủ của họ và đã được tăng lên đến kỷ luật mới về đánh giá đối thủ cạnh tranh.

Hơn một triệu người quản lý những công ty ở cả hai lớn và nhỏ, các nhà phân tích đầu tư, tư vấn, học sinh, và các học giả trên khắp thế giới đã tiếp thu ý tưởng của Porter và áp dụng chúng để đánh giá các ngành công nghiệp, hiểu đối thủ cạnh tranh, và chọn vị trí cạnh tranh. Những ý tưởng trong sổ địa chỉ các vấn đề cơ bản tiềm ẩn của đối thủ cạnh tranh một cách độc lập mà là các chi tiết cụ thể của các công ty cố gắng cạnh tranh.

Chiến lược cạnh tranh đã làm đầy một khoảng trống trong tư duy quản lý. Nó cung cấp một nền tảng bền bỉ và điểm nền tảng mà trên đó tất cả các công việc tiếp theo có thể được xây dựng. Bằng cách đưa một cấu trúc để xử lý kỷ luật như thế nào câu hỏi của các công ty đạt được lợi nhuận cao, những khuôn khổ phong phú và hiểu biết sâu bao gồm một cái nhìn tinh vi của các đối thủ cạnh tranh vượt trội trong quý cuối thế kỷ.