SÁCH ĐÃ MUA BẢN QUYỀN

DT BOOKS cũng đã mua bản quyền được rất nhiều đầu sách hay, kinh điển trong lĩnh vực kinh tế, quản trị và văn học dành cho lứa tuổi mới lớn. Sách đang được triển khai dịch và sẽ xuất bản trong thời gian tới:

 

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ - DANH HIỆU

 

SÁCH KINH TẾ

The Competitive Advantage
 of Nations

Michael E. Porter - Một trong những “bộ óc” quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới; Cha đẻ” của chiến lược cạnh tranh

Competitive Advantage

Michael E. Porter – nt

Competitive Strategy

Michael E. Porter – nt

Leaders

Warren Bennis & Burt Nanus

- Tác phẩm kinh điển của thế giới về lãnh đạo

Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader

Warren Bennis - Tác gia hàng đầu thế giới về khoa học lãnh đạo

Managers not MBAs

Henry Mintzberg

Innovation

Curtis R. Carlson & William W. Wilmot

 

Killer Differentiators

Jacky Tai, Wilson Chew

John Dewey on Education
(Selected Writings, Edited and with an Introdution by Reginald D. Archambault).

John Dewey - Triết gia thế giới về giáo dục

Experience and Education
 - The 60th Anniversary Edition by John Dewey.

John Dewey - Triết gia thế giới về giáo dục

Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice

Chris Argyris and David Schon

The Ten Commandments of Business Failure

Donald R. Keough

From Third World to First

Lee Kuan Yew – Người đã đưa đất nước Singapore lên nhóm các nước phát triển trên thế giới

On Globalization

George Soros – Một trong những nhà đầu tư tài chính vĩ đại của thế giới

Fifth discipline: The Art and Practice of the Learning Organization

Peter Senge

The World is Curved: Hidden Dangers to the Global Economy

David Smick

The Tao of Warren Buffett:
Warren Buffett's Words

Mary Buffett and David Clark

Bestselling Author of Buffettology

Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements

Mary Buffett and David Clark

Bestselling Author of Buffettology

The SnowBall: Warren Buffet and the Business Life

Alice Schroder

Hồi ký đầu tiên và duy nhất của Warren Buffet

More than Money: Questions Every MBA Needs to Answer

Mark Albion

New York Times Bestselling Author

Essentials of Economics

Paul Krugman - Nhà kinh tế đạt giải Nobel năm 2008

The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008

Paul Krugman - Nhà kinh tế đạt giải Nobel năm 2008

 

 

SÁCH VĂN HỌC

 

The White Tiger

Aravind Adiga

Man Booker 2008

The Confession of An American Media Man

Tom Plate

The Story of Edgar Sawtelle

David Wroblewski

Ophrah Book Club 2008

Rocket Boys

Homer H. Hickam, Jr

The No1 New York Times Bestselling Memoir

The Book Thief

Markus Zusak

Bộ Emily Windsnap (gồm 3 tập)

Liz Kessler

Midwives

Chris Bohjalian

National Bestseller

The Clothes on Their Backs

Linda Grant

Shortlisted for the Man Booker Prize

The Northern Clemency

Philip Hensher

The Amazing Adventures of Kavalier & Clay

Pulitzer 2002

A Fraction of the Whole

Steve Toltz

Shortlisted for the Man Booker Prize