Charles B. Maybon

Về tác giả:

Charles Maybon , sinh năm 1872 tại Marseille và mất ngày 28 tháng 4 năm 1926 tại Carnoules , là một giáo sư, nhà văn và nhà báo người Pháp nổi tiếng với các hoạt động của mình ở Trung Quốc và Đông Dương

Charles Mayvon lấy bằng cử nhân năm 1898. Ông đến Hà Nội vào năm 1905 để lãnh đạo trường Auguste Pavie để giáo dục con trai quan lại Vân Nam , theo sáng kiến ​​ca Toàn quyn Paul Beau để mở văn hóa Trung Quốc sang Pháp. Ông cũng là giáo sư về Lịch sử Trung Quốc và Viễn Đông tại Đại học Đông Dương và là thực tập sinh tại EFEO.

Ông đang thực hiện nhiệm vụ đến Trung Quốc để tìm cách liên lạc tốt nhất giữa thung lũng Xijiang giữa và biển, giữa Nam Ninh và Hải Phòng.

Ông chỉ đạo Revue Indochinoise , nơi có sự cộng tác của nhiều nhà nghiên cứu, như Georges Cordier .

Năm 1907, ông trở thành thư ký-thủ thư của EFEO . Ông dạy các lớp học tiếng Trung khi không có Paul Pelliot .

Năm 1911, ông thành lập Trường Pháp Thượng Hải , nơi ông chỉ đạo trong chín năm.

Ông ủng hộ hai luận án tiến sĩ về thư: một dành cho nhà truyền giáo Pierre-Jacques Lemonnier của La Bissachère , bên kia liên quan đến quan hệ châu Âu với Annam từ cuối thế kỷ xvi đến đầu của thế kỷ XIX. Năm 1920, ông trở thành giám đốc của Viện kỹ thuật Pháp-Trung Quốc Thượng Hải trong 3 năm.

Năm 1925, ông gia nhập Bộ Giáo dục Công cộng ở Đông Dương với tư cách là Giám đốc của Trường Giáo dục Đại học. Sau đó, ông xem xét lại việc đào tạo giáo viên, cũng như chuẩn bị sách giáo khoa.

Ông chết vì tai nạn ô tô ở Carnoules trong thời gian ở Pháp. 

 

Sách viết bởi Charles B. Maybon