ellen-galinsky

ELLEN GALINSKY

Về tác giả:

Ellen Galinsky là chủ tịch và đồng sáng lập Học viện Gia đình và Việc làm (Families and Work Institute), giúp hình thành chuyên ngành đời sống gia đình và việc làm tại trường Bank Street College of Education – nơi bà giảng dạy 25 năm qua. Tại học viện, bà tiếp tục phụ trách những nghiên cứu sâu về sự thay đổi của lực lượng lao động và sự thay đổi của gia đình. Hơn bốn mươi cuốn sách và các báo cáo của bà bao gồm: Ask the children: the breakthrough study that reveals how to suceeed at work and parenting (Hãy hỏi trẻ: Một nghiên cứu mang tính đột phá, chỉ ra cách làm thế nào để thành công trong công việc và trong việc làm cha làm mẹ) và tác phẩm kinh điển The six stages of parenthood (Sáu giai đoạn trong quãng đời làm cha mẹ). Bà đã nhận được nhiều bằng danh dự và các giải thưởng, trong đó có Distinguished Achievement Award từ trường Vassar College. Bà từng được bầu làm chủ tịch Hiệp hội giáo dục mầm non Quốc gia của Hoa Kỳ và là thành viên của Học viện nguồn nhân lực quốc gia năm 2005. Bà có bằng Thạc sĩ Khoa học về giáo dục và phát triển trẻ em của Bank Street College of Education và bằng Cử nhân Văn chương chuyên ngành về nghiên cứu trẻ em của Vassar College. Là một diễn giả nổi tiếng, bà dẫn chương trình tại Hội  nghị Nhà Trắng về công tác Chăm sóc trẻ em 1997 và chăm sóc Thanh thiếu niên năm 2000. Bà xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông như Good morning America, Good News Tonight và Oprah Winfrey Show.

Sách viết bởi ELLEN GALINSKY