jacky-tai-1

Jacky Tai

Về tác giả:

Tốt nghiệp Đại học Wisconsin - Madison với bằng Quản trọ kinh doanh, chuyên ngành Marketing. Ông thành công trong vai trò chuyên gia xây dựng thương hiệu cho nhiều công ty tại Singapore. Ông từng làm giám đốc chương trình xây dựng thương hiệu cho International Enterprise Singapore, một cơ quan chính phủ có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp Singapore tiến ra quốc tế. Hiện ông là chuyên gia tư vấn của công ty tư vấn toàn cầu StrategiCom.

Tác giả của những cuốn sách: Killer Differentiators: 13 Strategies to Grow Your Brand (Sát thủ khác biệt hóa: 13 chiến lược khác biệt hóa để phát triển thương hiệu của bạn), Get a Name! 10 Rules to Creat a Great Brand Name (Đặt tên cho thương hiệu! 10 nguyên tắc để tạo ra cái tên thương hiệu tuyệt vời), B2B: How a Business Becoms a Brand (B2B: 10 nguyên tắc để biến việc kinh doanh thành một thương hiệu),...