khua-t-quang-hung

Khuất Quang Hưng

Về tác giả:

Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ĐH Leipzig, hiện nay tôi đang phụ trách đối ngoại và truyền thông cho một công ty đa quốc gia tại Việt Nam. 

Trước đó tôi là Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông công ty Mead Johnson Nutrition, METRO Cash & Carry. Tôi tham gia hỗ trợ các thương vụ mua bán giữa Tập đoàn Reckitt Benckiser và Mead Johnson Nutrition, giữa Tập đoàn METRO và công ty Berli Jucker. Tôi cũng đã từng làm Điều phối viên Truyền thông Khu vực Châu Á cho một tổ chức của Hà Lan và phụ trách Quan hệ Công chúng Khu vực Mekong của Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ (thuộc Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Hà Nội).

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty và tổ chức quốc tế, tôi hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp xây dựng và phát triển hình ảnh công ty/tổ chức thông qua các hoạt động truyền thông chiến lược, quan hệ công chúng, quan hệ chính phủ, quản trị danh tiếng và xử lý khủng hoảng.

Sách viết bởi Khuất Quang Hưng