le-nguyen

Lê Nguyễn

Về tác giả:

Nhà nghiên cứu Lê Nguyễn tên thật là Lê Văn Cẩn, còn có bút danh khác như Lê Nguyễn, Hoàng Chi, Minh Chiếm, Nhật Nam… Ông là cây bút quen thuộc trên các tờ báo, tạp chí: Kiến thức ngày nay, Thế giới mới , Khoa học phổ thong, Khoa học và đời sống, Tài hoa trẻ, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần…

 

Các tác phẩm/dịch phẩm đã xuất bản:

-Đất Sài Gòn và sinh hoạt của người Sài Gòn xưa

-Thành cổ Sài Gòn và các vấn đề về triều Nguyễn

-Xã hội Đại Việt theo bút ký của người nước ngoài

- Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc

-Akio Morita và Sony – Kiến tạo nền giải trí tương lai

-Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử

-Những điều có thể bạn chưa biết

-Vận hành toàn cầu hóa (dịch)