nguyen-duc-hiep

Nguyễn Đức Hiệp

Về tác giả:

Sinh trưởng ở Sài Gòn. Qua Úc du học năm 1974 theo quỹ học bổng Colombo. Tốt nghiệp kỹ sư điện Đại học Tây Úc (1978) và Tiến sĩ y sinh Đại học Sydney (1987). Hiện là chuyên gia khoa học về khí quyển ở Bộ Môi trường và Di sản, tiểu bang New South Wales, Australia; trưởng nhóm nghiên cứu Chất lượng Môi trường và Biến đổi khí hậu ở Đại học Tôn Đức Thắng (Việt Nam).

 

Từ nhiều năm qua làm việc và cộng tác với các nhà nghiên cứu ở Việt Nam trong lãnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản văn hóa. Tác giả của nhiều bài viết về lịch sử, khoa học, văn hóa cho các báo, tạp chí chuyên môn và phổ thông trong và ngoài nước.

 

Các công trình đã xuất bản:

 

-Sài Gòn – Chợ Lớn: Qua những tư liệu quý trước năm 1945, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2015.


-Sài Gòn – Chợ Lớn: Ký ức đô thị và con người, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2016.


-Sài Gòn – Chợ Lớn: Thể thao và báo chí trước 1945, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2016.


-Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2016.


-Nghệ thuật sân khấu: Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương ở Sài Gòn và Nam kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2017.


-Sài Gòn – Chợ Lớn: Nửa cuối thế kỷ XIX, Nxb Văn hóa-Văn nghệ, 2018.


-Lịch sử doanh nghiệp và công nghiệp ở Sài Gòn và Nam kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2018.