Nguyễn Hữu Nam

Về tác giả:

Nguyễn Hữu Nam sinh năm 1978 tại Khánh Hòa.

Đã xuất bản các tiểu thuyết: Thạch thảo kỳ duyên, Huyền Trân, Thiên đườngg cho con, Roma!Tình ơi, Uống trà cùng Trạng

Và các tập truyện: Người cưỡi voi trắng, Hư thực và những cung bậc

Sách viết bởi Nguyễn Hữu Nam