pamela-druckerman

Pamela Druckerman

Về tác giả:

Pamela Druckerman, sinh năm 1970 (49 tuổi), Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ.Cô là một nhà văn và nhà báo người Mỹ sống ở Paris, Pháp. Vào mùa thu 2013, cô đã trở thành một người viết ý kiến ​​đóng góp cho The New York Times International Edition.

Sách viết bởi Pamela Druckerman