peter-d-schiff

PETER D. SCHIFF

Về tác giả:

Được dịch từ tiếng Anh-Peter David Schiff là một người theo chủ nghĩa tự do, nhà môi giới chứng khoán, nhà bình luận tài chính và nhân cách phát thanh người Mỹ. Ông là CEO và chiến lược gia toàn cầu của Euro Pacific Capital Inc., một đại lý môi giới có trụ sở tại Westport, Connecticut.