tran-duc-cuong-chu-bien

Trần Đức Cường (Chủ biên)

Về tác giả:

PGS-TS Trần Đức Cường, nguyên Phó chủ tịch VASS, hiện là Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN