vinh-sinh

Vĩnh Sính

Về tác giả:
Vĩnh Sính là một nhà sử học người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Canada. Ông được biết tới nhiều nhất qua các công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam và lịch sử Nhật Bản cận đại và hiện đại.
 
Sinh1944 (75 tuổi)