trinh-minh-thao

Trịnh Minh Thảo

Về tác giả:

Trịnh Minh Thảo tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và University of Western Sydney - người có nhiều năm phụ trách công tác bán hàng và quản lý bán hàng thuộc những tổ chức lớn tại Australia và Việt Nam.

Hiện anh đang là giám đốc dự án Nâng cao Năng lực Bán hàng (SSP) tại một ngân hàng TMCP hàng d9u26 trong nước và là một Chuyên gia Đào tạo Kỹ năng Bán hàng giàu kinh nghiệm.